กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

mailประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ภายในกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑

enlightenedเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) part1.rar

enlightenedเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) part2.rar

mailราคากลางงานจ้าง

 

yesประกาศผู้ชนะเสนอราคา