กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์บรรทุดีเซล ขนาด ๑ ตัน

ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบช่องว่างด้านหลังคนขับ) >>Download<<

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๐๑/๒๕๕๙ : แผ่นที่ ๑ >>Download<<

                                                           แผ่นที่ ๒ >>Download<<

                                                           แผ่นที่ ๓ >>Download<<

                                                           แผ่นที่ ๔ >>Download<<

                                                           แผ่นที่ ๕ >>Download<<

                                                           แผ่นที่ ๖ >>Download<<

                                                           แผ่นที่ ๗ >>Download<<