กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประกวดราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิดเคลื่อนที่เองประจำ ศปก.ตชด.ภาค ๑

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดประจำ ศปก.ตชด.ภาค ๑ เคลื่อนที่เอง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารมีรายการดังต่อไปนี้

1.  ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ >>DOWNLOAD<<

2. เอกสารประกวดราคา ซื้อ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>DOWNLOAD<<

3. บัญชีแสดงรายละเอียดรายการ >>DOWNLOAD<<

4. TOR >>DOWNLOAD<<

5. ใบเสนอราคา >>DOWNLOAD<<

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.gprocurement.go.th/