กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

อบรมการทำเว็ปไซต์

วันนี้ ๓๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ร.ต.ท.นิเทศน์สิทธิ์ แสนล้อม โปรแกรมเมอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ตชด.ภาค ๑ ได้ให้การอบรมข้าราชการตำรวจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการนำผลงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยในสังกัด สามารถประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ