กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมฟอกย้อมสีดำรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.สัมฤทธิ์ ดีนุ่ม สว.กร.ฝอ.ฯ  
ร่วมกิจกรรมฟอกย้อมสีดำรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้ใช้บริการสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายและหญิงธัญบุรี
ได้ร่วมแต่งกายน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี อ.ธัญบุรี จว,ปทุมธานี