กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป  ผกก.ฝอ.ฯ 
พร้อมนายตำรวจสัญยาบัตร รวม ๖ นาย  
ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  
ณ  บริเวณศาลากลาง จว.ปทุมธานี โดยนายสุรชัย  ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี 
ประธานพิธี พร้อมหน่วยงานในเขตพื้นที่เข้าร่วม กิจกรรม