10/13 2016

พิธีมอบหมายหน้าที่ ผบก.ตชด.ภาค ๑

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร รรท.ผบก.ตชด.ภาค. ๑ 

มอบหมายนโยบายและหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๑