10/12 2016

พิธีรับ-มอบหน้าที่ ผบก.ตชด.ภาค ๑

พิธีรับ-มอบหน้าที่ ผบก.ตชด.ภาค ๑ ระหว่าง พล.ต.ต.วิชิต  ปักษา และ พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร ในวันที่ ๔ ต.ค.๕๙