กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ ๙๙๙


เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๒๐ น. พล.ต.ท.วิชิต  ปักษา ผบช.ตชด. , พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์  สุขศิริมัช รอง ผบช.ตชด. , พ.ต.อ.ประพฤติ  วงศ์พุฒิ ผกก.ตชด.๑๓ , พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รอง ผกก.ตชด.๑๓ , พ.ต.ท.ชัชวาลย์ รัชตะประกร รอง ผกก.ตชด.๑๓ พร้อมด้วย ผกก.ตชด.หมายเลข (ภาค ๑-๔) ในสังกัด บช.ตชด. , คณะแม่บ้านตำรวจ , ทหาร และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล หมู่ที่ ๔ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชาย - หญิง พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน - ชายหญิง เสด็จเข้าห้องทรงงานลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้สนับสนุนงาน จำนวน ๑๗ ราย 
  

  

  

  

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦