กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีมอบนโยบายกำลังพลชุดใหม่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.ไพโรจน์   ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ประธานพิธีมอบนโยบายกำลังพลชุดใหม่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  บช.ตชด.  ณ  ลานรวมพล  บก.ตชด.ภาค  ๑  กำลังพลเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จาก  บก.ตชด.ภาค ๒ และ บก.ตชด.ภาค ๓ และ ชุด  eod โดยให้กำลังใจและแนวทางการปฏิบัติกับกำลังพล

  

  

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦