กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการสร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรม

เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.ไพโรจน์  ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมด้วย รอง ผบก.ฯ , ผกก.ฯ , รอง ผกก.ฯ , สว.ฯ ทุกแผนก และข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเทศนา  ตามโครงการสร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรม  ณ วัดปัญญานันทาราม

  

  

  

  

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠