กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโครงการครูแดร์

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.ประกอบ  พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ณ หอประชุมอาคารรักสามัคคี โดยมีนายนุกูล เกาะโพธิ์ และนายพจน์  รอดแจ่ม รองนายก อบต.คลองห้า, หัวหน้าสำนักปลัด, สมาชิด อบต.คลองห้า, จนท.ฯ, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่๖, ผอ.โรงเรียนคลองห้า, ชุมชนวัดถสารเกษตร, บางชวดอนุสรณ์ และวัดศิริจันทาราม, คณะครูและนักเรียนชั้น ป.๕ ทุกโรงเรียนรวมประมาณ ๒๕๐ คน รวมกิจกรรมครั้งนี้