กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๒ครั้งที่ ๔

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๒ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๒ครั้งที่ ๔

  

  

  

* * * * *