กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พล.ต.ต.ไพโรจน์  ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๑ ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กับข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณของตำรวจ ในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑  ณ ลานรวมพล บก.ตชด.ภาค ๑  มีผู้เข้ารับมอบ จำนวน  ๓๐  นาย 

  

  

 

* * * * *