กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานงานพระบรมราชาภิเษก

การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานงานพระบรมราชาภิเษก 

เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ผบก.ตชด.ภาค ๑  ได้เข้าร่วมการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานงานพระบรมราชาภิเษก โดยมี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.ศยศ. เป็นประธาน ณ โดมเอกประสงค์ รร. ทีปังกรวิทยาพัฒน์ มีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมอบรมประมาณ ๗๕๐ นาย

  

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦