05/07 2019

ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานในการถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการตำรวจเข้าร่วม ๖๐ นาย

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦