กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้งที่ ๘

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้งที่ ๘

เมื่อวันที่ ๒๗  เม.ย.๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ผบก.ตชด.ภาค ๑ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน รร.ตชด. ครั้งที่ ๘ ณ กก.๑ บก.กฝ บช.ตชด. โดยมีอธิบดีกรมพระศึกษาเป็นประธาน มีนักกีฬาเข้าร่วม ๑,๗๐๐ คน

 

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦