กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (mou) ระหว่าง บก.ตชด.ภาค.๑ กับชมรมอาสาพัฒนาเกษตรเพื่อน้อง ณ บก.ตชด.ภาค ๑

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦