กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งหมู่บ้านอาสาและพัฒนาป้องกันตนเอง(อพป.) รุ่นที่ ๑ ประ จำปี ๒๕๖๒

โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งหมู่บ้านอาสาและพัฒนาป้องกันตนเอง(อพป.) รุ่นที่ ๑ ประ จำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  จินดาศักดิ์  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑  ร่วมพิธี ปิดอบรมโครงการฝึกอบรมและจัดตั้งหมู่บ้านอาสาและพัฒนาป้องกันตนเอง(อพป.) รุ่นที่ ๑ ประ จำปี ๒๕๖๒ ณ วัดชินวราราม ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี   พ.อ.สัญญลักขณ์  ทั่งศิริ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ท. เป็นประธาน

  

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦