กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมและตรวจพื้นเตรียมการรับเสด็จเดโชชัย 5

เมื่อ 15 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรับเสด็จเดโชชัย 5 ในการเสด็จไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯในพระราชูปถัมภ์ โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธาน