08/20 2018

ผบก.ตชด.ภาค ๑ นำคณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ ปล่อยปลาทะเล ถวายเป็นพระราชกุศล

ผบก.ตชด.ภาค ๑ นำคณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑  ปล่อยปลาทะเล ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ พ.ต.อ.ประกอบ. พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ นำคณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑  ปล่อยปลาทะเล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สน.ตำรวจน้ำปราณบุรี

  

 

และเวลา ๑๒.๐๐ น. นำคณะ นร.ศอน.บก.ตชด.ภาค ๑ เยี่ยมชม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กองร้อย ตชด.๑๔๕

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦