กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี(สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี(สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี

เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี(สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี ณ กก.ตชด.๑๒  อ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว

  

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦