กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา"ค่ายพระมงกุฎ"

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา"ค่ายพระมงกุฎ"

     เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา"ค่ายพระมงกุฎ" กก.ตชด.๑๔

  

 

• • • • •