กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.และคณะตรวจราชการ สตส.ในการตรวจราชการ

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.และคณะตรวจราชการ สตส.ในการตรวจราชการ

     เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.และคณะตรวจราชการ สตส.ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ บก.ตชด.ภาค ๑ มี พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ ได้สักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับแถวให้โอวาทแก่กำลังพล และรับฟังบรรยายสรุปและสรุปผลการตรวจราชการ กำชับการปฏิบัติงานตามที่คณะตรวจราชการ ตส.ได้แนะนำ ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

  

  

  

• • • • •