กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

จิตอาสาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

♦♦♦ จิตอาสาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ♦♦♦

วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น .ชุดจิตอาสาพระราชทาน ฝอ.บก.ฯ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาประชารวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดปทุมธานี ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน พัฒนาภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนและฝั่งคลองบางคูวัดรอบ ๆพระตำหนักจักรีบงกช ต.ขะแยง อ.เมือง จว.ปทุมธานี

  

  

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦