กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข้าราชการ บก.ตชด.ภาค๑ ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑

♦♦♦ บก.ตชด.ภาค1 ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ ♦♦♦

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค๑ ตรวจสุขภาพประจำปีจาก รพ.ตร.ยอดเต็ม ๑๖๙ นาย มารับการตรวจจำนวน ๑๕๓ นาย ยังขาดอยู่ ๑๖ นาย

  

  

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦