กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมพิธีสวนสนามวันทหารผ่านศึก

••• ร่วมพิธีสวนสนามวันทหารผ่านศึก ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รอ. บางเขน ••• 

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๐ บก.ตชด.ภาค ๑ เป็นตัวแทนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมการสวนสนามในวันทหารผ่านศึก ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รอ. บางเขน โดยมี พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว เป็นผู้ควบคุมการปฎิบัติ

  

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ