กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บก.ตชด.ภาค ๑

เมื่อ ๑๓๑๖๐๐ ม.ค. ๖๐ พ.ต.อ. เรืองศักดิ์ อยู่เมี่ยง รองฯ ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็ก ณ บก.ตชด.ภาค ๑ มีข้าราชการตำรวจและบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน เสร็จสิ้นภารกิจ ๑๘.๐๐ น.