กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผบก.ตชด.ภาค ๑ หารือแนวทางพัฒนา รร.ตชด กับเนคเทค

••• ผบก.ตชด.ภาค ๑ หารือแนวทางพัฒนา รร.ตชด กับเนคเทค •••

 เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อม พ.ต.อ.ประกอบฯ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ เดินทางเข้าพบ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) มอบกระเช้าของขวัญ และประสานพร้อมหารือแนวทางการ สสน.ด้านไอที , ด้านพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ใน รร.ตชด. สังกัด

  

• • • • • • •