กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผบก.ตชด.ภาค.๑ ตรวจเยี่ยม ศอนฯ.

♦♦♦ ผบก.ตชด.ภาค.๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศอนฯ. ♦♦♦

      เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.พงศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค.๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศอนฯ. ได้แนะนำเกี่ยวกับการเกษตรและดูแลนักเรียน ศอน. ให้อยู่ในระเบียบวินัย จนถืง เวลา ๑๐.๓๐ น. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦