กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

♦♦♦ ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ♦♦♦

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- กก.ตชด.12 ที่ ต.สะพานไท อ.บางบาล จว.อยุธยา

- กก ตชด.13 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จว.อ่างทอง

และแจกจ่ายสิ่งของให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 200 ชุด

  

  

  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦