กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

♦♦♦ แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ♦♦♦

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑
พ.อ.นิพนธ์ ฤทธาพร ประธาน พสบ.๒๔ พร้อมด้วยคณะข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ฯ ๑๕ นาย
 , บช.ตชด.(ฝสสน.๕ , ฝอ.๖) ๑๕ นาย ได้เดินทางไปแจกถุงยังชีพ ๑๕๐ ชุด ยาและเวชภัณฑ์  
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ม.๒ ต.บางบาล ๕๕ ครอบครัว และ ม.๔ ต.สะพานไทย 
๕๒ ครอบครัว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
และจัดรถผลิตน้ำดื่มให้การสนับสนุนน้ำดื่มทั้ง ๒ พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๖๐ 
โดยมี ร.ต.อ.ศตวรรต บุญขยัน รอง สว.กก.ตชด.๑๒ และชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.๑๒
ให้อำนวยความสะดวก

  

  

  

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥