กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๐

การแข่งขันกีฬาเปตอง

           เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ พล.ต.ต.ประพันธ์ จันทร์เอม รอง ผบช.ตชด. ได้เปฌนประธานพิธีเปิดการการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บก.ตชด.ภาค ๑ โดยมีหน่วยงาน ๖ หน่วยเข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  

  

  

รูปภาพ : >>ดาวน์โหลด<<