กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยมและประชุมแนวทาง รร.ตชด.

  

                                       เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๑.๓๕ น. พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑

                                                ได้มาเยี่ยมและมอบข้อห่วงใยในการปฏิบัติงาน ณ ประชุมเสวกามาตย์

                                             โดยมี พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔, พ.ต.ต.วุฒิพร  อ่องผู้ดี 

                                     ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๒ คณะครูใหญ่ ผู้แทน ผบ.ร้อย ๑๔๑,๑๔๔-๑๔๗ และคณะครู ตชด. ดังนี้

                                             ๑) จุดเด่นของ รร.ตชด.คือนักเรียน ตชด.ต้องมีระเบียบวินัย ฝึกเป็นนิสัย มีความสะอาด

                                             ๒) ครูต้องดูแลอาหารและสุขภาพนักเรียน

                                             ๓) ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินต่างๆ

                                             ๔) รักษาสภาพแวดล้อมมีความพร้อมในการรับเสด็จอยู่ตลอดเวลา

                                             ๕) ครูมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานเป็นทีม และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด