กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๑๔ และหน่วยในสังกัด

เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่

แก่ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด. ๑๔ ,กองร้อยปฏิบัติการ ๑๔๔ - ๑๔๗

 

กก.ตชด.๑๔

  

   

พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔ พร้อมด้วย พ.ต.ท.จักรกริช รังสิโยภาส  รอง ผกก.ตชด.๑๔,พ.ต.ท.ฉลาม พงษ์เพชร รอง ผกก.ตชด.๑๔ 
และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑  
เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย กก.ตชด.๑๔  และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วย 
พร้อมให้โอวาสและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการตำรวจ

 

ร้อย ตชด.๑๔๔

  

  

                พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๔  พร้อมด้วย พ.ต.ท.สัมฤทธิ์ ดีนุ่ม สว.อก.บก.ตชด. ภาค ๑ โดยมี พ.ต.ต.กุลนริศร์ นวมมณีรัตน์ ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๔ และ ขตร.ให้การต้อนรับ ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้ให้โอวาทแก่ ขตร.และเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังบรรยายาสรุป โดย ผบ.ร้อยฯ เป็นผู้บรรยาย

 

ร้อย ตชด.๑๔๕

  

  

            พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร  ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะรวม ๓ นาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๑๔๕ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ปข. โดยมี  พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔, พ.ต.ท.ปานเทพ ปาณะดิษ  ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๕ พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

 

ร้อย ตชด.๑๔๖

  

  

พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม,ฟังบรรยายสรุปและชมการฝึก ประกวดการฝึก โดยมี พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.14,พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อยตชด.๑๔๖และ ขตร.ร้อย ตชด.๑๔๖ ร่วมให้การต้อนรับ มี ร.ต.อ.เจน ถาวร รอง ผบ.ร้อย.ฯเป็นผู้บรรยายสรุป ทั้งนี้ ผบก.ตชด.ภาค ๑ได้ให้โอวาทและชี้แจงข้อแก้ไข สำหรับการฝึกฯ พรัอมทั้งกล่าวชื่นชมในความตั้งใจจริง

 

ด่านสิงขร

  

 

              พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการช่องสิงขร บ.ไร่เครา ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ พบ ร.ต.ต.ชัยยะ  สิทธิจันทร์ ผบ.มว.ตชด.๑๔๖๒ และข้าราชการตำรวจให้การต้อนรับให้นโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

                                          - ให้กำลังพลทุกนายเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักการตามระเบียบและกฎหมาย

                                          - ให้มีการบรูณาการกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่

                                          - ดำรงการพัฒนาสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

                                          - กำชับมิให้ยุ่งเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ สิ่งเสพติด และการกระทำผิดกฎหมาย

 

ร้อย ตชด.๑๔๗

  

  

              พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพล ร้อย ตชด.๑๔๗ โดยมี พ.ต.ท.จักรกริช รังสิโยภาส รอง ผกก.ตชด.๑๔ , พ.ต.ท.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.ร้อย ตชด.๑๔๗ พร้อมกำลังพลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย/ พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงาน และ เวลา ๑๓.๔๕ น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และบำรุงขวัญกำลังพล จุดตรวจด่านล่าง (ช่องชี) ม.๑๑ บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จว.ประจวบฯ