กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ

       เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค.๑ ได้เป็นประธานในการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ๒ เม.ย.๖๐ โดยมีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ.บก.ตชด.ภาค ๑