กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การจัดประชุมวิทยากรและผู้นิเทศงาน โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ เป็นประธานพิธีเปิด การจัดประชุมวิทยากรและผู้นิเทศงาน โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ข้าราชการตำรวจ จาก กก.ตชด.๑๑-๑๔ จำนวน ๔๔ นาย  เข้าร่วมประชุม