กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ตรวจกำลังพล กองร้อย คฝ.ตชด. ๑๑,๑๒

 

 เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. กองร้อยควบคุมฝูงชน กก.ตชด.๑๑,๑๒ เดินทางมารายงานตัว/ปฏิบัติภารกิจในการปิดล้อมตรวจค้นวัดธรรมกาย เพื่อจับกุมบุคคลตามหมายจับ ตาม ม.๔๔ มาสับเปลี่ยนกำลังกับกองร้อยควบคุมฝูงชน กก.ตชด.๑๓,๑๔  โดยเข้าที่รวมพลขั้นต้น ณ บก.ตชด.ภาค ๑ โดยมี พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ รับตัวกำลังพล พร้อมได้ชี้แจงภารกิจ/การปฏิบัติ/ให้คำแนะนำการปฏิบัติให้กับกำลังพล