กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ต้อนรับและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ ร้อย คฝ.ตชด.๑๑-๑๒

เมื่อวันที่ ๒๗ กพ.๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. ผบก.ตชด.ภาค ๑ ได้กล่าวต้อนรับและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ก่อนรับมอบพื้นที่ ควบคุม(ใหม่) ให้กับ ร้อย คฝ.ตชด.๑๑-๑๒  มี  ผบ.ควบคุม และผบ.ร้อย ทั้ง ๒