กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผบก.ตชด.ภาค ๑ ต้อนรับและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ ร้อย คฝ.ตชด.๑๑-๑๒

         เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค ๑ เข้าตรวจพื้นที่วัดพระธรรมกายและการปฏิบัติของกำลังพลบริเวณประตู ๕,๖  อำนวยการ/สั่งการ/แนะนำ การปฏิบัติให้กับกำลังพลในสังกัด บช.ตชด.อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง