กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

เมื่อ ๑๖ ก.ค.๖๐ พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร  ผบก.ตชด.ภาค ๑  เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานและข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ในระดับ บช.ตชด. ประจำปี ๒๕๕๙  ให้กับข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ จำนวน  ๒๓ นาย