01/17 2017

คณะลูกเสือชาวบ้านเข้าเฝ้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะลูกเสือชาวบ้าน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถวายสักการะพระบรมศพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช