กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

คณะลูกเสือชาวบ้านเข้าเฝ้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะลูกเสือชาวบ้าน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถวายสักการะพระบรมศพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช