กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แจกสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภันน้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๑๖  ม.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.๑๔  พร้อม กำลังพลในสังกัดเป็นตัวแทน บช.ตชด.นำถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มอบให้กับประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๕๐๐ ถุง มีส่วนราชการ ทหาร เทศบาลตำบลร่อนทอง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ร่วมพิธีดังกล่าว บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ ๔ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน  และเวลา ๑๓.๐๐ น  เทศบาลตำบลร่อนทอง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ร่วมพิธี จำนวน ๕๐๐ ถุง ณ วัดคลองน้ำเค็ม ม.๒ บ.น้ำเค็ม ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย     จ.ประจวบคีรีขันต์