กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สนับสนุนภารกิจขนของลำเลียงช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ บก.ตชด.ภาค ๑ จัดกำลังพลสนับสนุนภารกิจขนของลำเลียงช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ณ บ.ตร.ส่วนหน้าดอนเมือง ในการนี้มี พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา(สบ.10) เป็นประธานในการรับมอบจากสมาคมแม่บ้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ