กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ร.พ. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมรักสามัคคี บก ตชด ภาค ๑ โดยมีผู้ร่วมบริจาค ๔๔ ท่าน ได้โลหิต จำนวน ๑๔,๔๐๐ ซีซี