กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ เก็บวัชพืช

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.  กองร้อย ตชด.๑๔๗ โดยมี ด.ต.ภาคภูมิ พาทีธรรม รอง ผบ.มว.ตชด.๑๔๗๔ ร่วมกับ ประชาชนบ้านบางเจริญ ๑๕ คน  ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ เก็บวัชพืช บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบางเจริญ ม.๓ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์