กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ตรวจความพร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. ร.ต.อ.วิเชียร  พุทธอินทร์ศร รอง ผบ.ร้อย.ตชด.144 ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ที่ ร้อย.ตชด.๑๔๔ พร้อมชี้แจง เตรียมความพร้อม สามารถ ปบ.หน้าที่ได้ทันที