กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ทดสอบข่าว กก.ตชด. ๑๓

ด้วยส. ต. ต. มหาเทพแจ่มแจ้งผบ. หมู่กก. ตชด. 14 ช่วยราชการบก. ตชด. ภาค 1 มีความประสงค์ขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายชื่อนางปราณีแจ่มแจ้งซึ่งคลอดบุตรเมื่อวัน ที่ 10 มิ.ย. 59 จึงขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 59 -30 ส.ค. 59 มีกำหนด 21 วัน (15 วันทำการ) ระหว่างลาพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่