กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร้อย ตชด.๑๓๕ ช่วยเหลือชาวบ้านหวั่นช้างป่าบุกนาข้าว

ตามหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ ๑๓ พ.ย. ๕๙ พ.ต.ท. อภิรัตน์ เปี่ยมพูล ผบ.ร้อย ตชด. ๑๓๕ ได้จัดกำลังพลตำรวจ จำนวน ๒ ชุด ทำการช่วยเหลือชาวบ้าน โดยชุดแรกเข้าช่วยเหลือชาวบ้านภูเตย หมู่ที่ ๕ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ เก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่นา ๕ ไร่

   

ชุดที่ ๒ เข้าช่วยเหลือเกี่ยวข้าวในนา ๔ ไร่ ของนายน้อย วิเชียรประชากุน บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ หลังเกรงว่าจะถูก โขลงช่างป่ากว่า ๒๐ ตัว มาบุกมากัดกินทำลายข้าวที่กำลังสุก พร้อมให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและพลักดันโขลงช้างป่า บริเวณเขตติดต่อระหว่างสวนป่าทองผาภูมิกับบ้านประจำไม้ หมู่ที่ ๔ และ ในไร่ป้า หมู่ที่ ๕ รวมทั้งป้องกันโขลงช้างข้ามถนนสายบ้านเตาถ่าน-บ้านไร่ป้า ไม่ให้ไปสร้างผลกระทบและทำลายผลผลิตทางเกษตรของราษฏร